ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ

Θέμα: «Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23» Κατόπιν ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας, σας διευκρινίζουμε ότι η διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, ορίζεται με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.7/ΦΔ/11479/Δ1/3-2-2022 εγκύκλιο του…

Διαβάστε περισσότερα