Υπεύθυνοι/ες επικοινωνίας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Σύρου με τα σχολεία

Υπεύθυνος επικοινωνίας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Σύρου με τις σχολικές μονάδες είναι ο κ. Πολιός Εμμανουήλ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2281079624

email: kesysyrou@sch.gr