ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αίτηση για αξιολόγηση/γνωμάτευση ή επαναξιολόγηση

Οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων της Σύρου υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο ΚΕΔΑΣΥ Σύρου και οι αιτήσεις από τα νησιά εκτός Σύρου στέλνονται ταχυδρομικώς ή με email στο: kesysyrou@sch.gr