Έντυπα Εκπαιδευτικών για τη Διαδικασία παραπομπής μαθητών στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΣΥΡΟΥ

Ερωτηματολόγια Ανίχνευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών μαθητώνΠΡΟΣΟΧΗ: 

 

Συμπληρώνεται αποκλειστικά από εκπαιδευτικό.Έντυπο Αξιολόγησης Κατάκτησης Δεξιοτήτων Νηπίου
(για νήπια)

Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών για μαθητές Δημοτικού 
(για μαθητές από τη Β’ Δημοτικού και μετά)

Περιγραφική παιδαγωγική Έκθεση Εκπαιδευτικών Αναγκών για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου 

(για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου)